Webinarium „Trudności dzieci w powrocie do szkoły – radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe”

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w webinarium „Trudności dzieci w powrocie do szkoły – radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe”, które odbędzie się w terminie 27.10.2020 r. w godzinach 10:00-12:30 na platformie GoogleMeet.

Webinarium przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek oświatowych.

Zakres tematyczny webinarium:

  • przyczyny powstawania lęków i innych zaburzeń u dzieci/uczniów w szkole
  • rozpoznawanie trudności pojawiających się u dzieci/uczniów w sytuacji powrotu do szkoły po okresie pracy zdalnej
  • sposoby radzenia sobie z napięciem, lękiem w sytuacji pandemii
  • wsparcie dzieci z trudnościami wynikającymi z powrotu do szkoły w sytuacji pandemii
  • zaburzenia zachowania i psychosomatyczne objawy lęku
  • rola nauczyciela w minimalizacji lęku i napięcia

W dniu wydarzenia zakwalifikowani uczestnicy otrzymają maila z linkiem zapraszającym do udziału w webinarium.

Wymagania techniczne: komputer lub laptop (ewentualnie smartfon), sprawnie działające głośniki oraz stabilne połączenie z internetem. W dniu szkolenia uczestnicy nawiązują łączność z organizatorem przez udostępniony link, na 30 minut przed spotkaniem.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego trwa do 19.10.2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa