Oferta doskonalenia Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Jak przygotować kurs online na platformie Moodleszkolenie onlinedoradcy zawodowi, w tym doradcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapiiwrzesień 2020–luty 2021 r.
2Przygotowanie testu i pytań testowych z wykorzystaniem zasobów platformy Moodle
szkolenie onlinedoradcy zawodowi, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogicznestyczeń 2020–sierpień 2021 r.
3Sieć współpracy „Kształcenie na odległość”sieć wsparcia i współpracynauczyciele, doradcy, zainteresowani stosowaniem zaawansowanych metod i technik kształcenia na odległość, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne
październik 2020–sierpień 2021 r.
4Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce
konferencjawizytatorzy kuratoriów oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogicznewrzesień–październik 2020 r.
5Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego
konferencjawizytatorzy kuratoriów oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogicznewrzesień–październik 2020 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa