Lekcja:Enter – 3 edycja konkursu grantowego na szkolenia dla nauczycieli

Zespół Projektu „Lekcja:Enter” zaprasza do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego. Nabór wniosków trwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu.

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie),
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym, niż siedziba, województwie.

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o grant proszone są o udział w webinarium, które odbędzie się 13 października (wtorek), w godzinach od 12:00 do 13:30. Podczas tego spotkania online przedstawione zostaną założenia konkursu grantowego, szczegółowe wymagania dotyczące składania wniosków, zakres szkoleń dla nauczycieli i trenerów oraz wymagane w projekcie kompetencje trenerów. Szczegóły dotyczące rejestracji i logowania się na webinarium dostępne są na stronie projektu lekcjaenter.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa