Programy edukacyjne CEO w roku szkolnym 2020/2021

CEO
CEO

Programy, które Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchamia w roku szkolnym 2020/2021, zostały przygotowane tak, aby pomagały szkołom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ich realizacja będzie możliwa w różnych warunkach pracy szkoły (również online) i pozwala skutecznie angażować uczniów i uczennice w aktywności lokalne, życie szkoły, a przede wszystkim w prowadzone lekcje. Propozycja programowa CEO (linki do poszczególnych programów oraz ich opis) znajduje się tutaj: https://ceo.org.pl/rekrutacja

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa