Konferencja online „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”

Konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody” odbędzie się w dniach 6–8 października 2020 r. Zogniskowana jest wokół współczesnej problematyki doradztwa zawodowego, także w kontekście zasobów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prelegenci i paneliści podzielą się z uczestnikami konferencji wnioskami płynącymi z praktyki poradoznawczej oraz edukacji. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań odnoszące się do różnych wymiarów doradztwa zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa