Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

fot.pixabay
fot.pixabay

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), które stanowi jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465).

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli określa:

  • szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
  • warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;
  • wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych;
  • szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Najbardziej istotne jest to, że ogłoszony tekst jednolity nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z § 2 zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu 26 marca 2019 r. na podstawie mianowania, spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, ponieważ stanowił, że: „Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.”

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa