Czwarta edycja kursu e-learningowego „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W odpowiedzi na duże zainteresowanie doradców zawodowych tematyką związaną ze zmianami w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego uruchomił czwartą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego.

Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Cele kursu:

 1. Poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
 2. Podniesienie umiejętności doradców zawodowych w zakresie:
  • gromadzenia i udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia edukacji i pracy oraz aktualizowania ich na bieżąco;
  • indywidualnego poradnictwa kierowanego zarówno do uczniów, jak i ich rodziców;
  • planowania kariery w przyszłości zawodowej.
 1. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 2. Poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania ścieżek kształcenia.

Wsparcie merytoryczne doradców zawodowych a także pracowników z poradni psychologiczno-pedagogicznych zajmujących się doradztwem zawodowym będzie skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji z zakresu:

 • organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów,
 • procesu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów,
 • wzbogacenia warsztatu pracy doradcy zawodowego,
 • konstruowania ścieżek kształcenia.

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową na platformie Moodle. Składa się z 3 bloków tematycznych, które będą realizowane w postaci trwającego 3 tygodnie kursu e-learningowego. Zajęcia (wyłącznie w formie zdalnej) rozpoczną się w dniu 29 czerwca 2020 r. i będą trwały do 19 lipca 2020 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

Początek rejestracji: 19.06.2020 r., zakończenie rejestracji: 25.06.2020 r.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 28 czerwca 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa