Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniach od 16.12.2019 r. do 16.01.2020 r. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy zorganizował kurs Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Szkolenie dedykowane było pracownikom publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Celem 42 godzinnego kursu było:

  • przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego;
  • zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  • poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania i modernizacji programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.

Obecnie trwa druga edycja kursu cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa