Wsparcie nauczania zdalnego − bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Stowarzyszenie Humaneo wraz z Fundacją ECCC zapraszają na bezpłatny pakiet szkoleń usprawniających zdalne nauczanie.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia kształcenia na odległość z zastosowaniem metod i technik zdalnego nauczania. Analizując obecną sytuację i uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, wdrożono nowy moduł certyfikacyjny ECCC PI M21 Zdalne nauczanie, dedykowany nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość.

W ramach modułu PI M21 Zdalne nauczanie przygotowany został dla nauczycieli:

  • wystandaryzowany sylabus szkoleniowy,
  • program szkolenia z opisem zakładanych efektów,
  • multimedialne materiały dydaktyczne do wykorzystania on-line,
  • zestawy zadań, sprawdzające stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
  • system egzaminacyjny, w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zweryfikować swoje kompetencje w zakresie zdalnej edukacji,
  • certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Powyższe rozwiązanie, obejmujące profesjonalne szkolenie informatyczne on-line, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu oferowane jest wszystkim nauczycielom całkowicie bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych rozwiązań zamieszczone są na stronie internetowej: http://e-nauczanie.eccc.com.pl/. Można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Humaneo, którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji i wyjaśnień: Tomasz Nowak – tel. +48 667-440-500, Natalia Grońska – tel. +48 609-357-482

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa