Kurs e-learningowy „Praca na platformie Moodle”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W kwietniu bieżącego roku Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego zorganizował kurs „Praca na platformie Moodle”. I edycję kursu ukończyło 35 osób, natomiast II edycję – 27 osób. Obecnie realizowana jest III edycja kursu, na którą zapisało się 35 osób. Do kolejnej, IV edycji jest zapisanych 27 osób. Łącznie w ciągu miesiąca Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego przeszkolił 105 osób. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz wybrane zasoby i składowe, które są na niej dostępne.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa