Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole – podsumowanie szkolenia

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się szkolenie „Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole”. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji występujących u dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na omówienie zachowań trudnych w odniesieniu do towarzyszących im chorób i traumatycznych wydarzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym.

Omówiona została także problematyka związana z zachowaniem w sieci tej grupy uczniów. Prelegentka zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z Internetu oraz przedstawiła objawy świadczące o uzależnieniu. W drugim dniu szkolenia uczestnicy poznali zasady budowania strategii wspierania ucznia i metody pracy z uczniami, mające na celu korygowanie zaburzonych zachowań. Poruszono także kwestię współpracy z rodzicami, jako ważnego elementu budowania skutecznej strategii pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli specjaliści i dyrektorzy PDN, PPP i szkół i placówek. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Podkreślano potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie zaburzeń zachowania, które coraz częściej stanowią wyzwanie w pracy wychowawczej.

Opracowanie Sylwia Herod

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa