Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych

W dniach 2­–3 marca 2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych „Propozycja nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju – konsultacje”.

Celem spotkania było doskonalenie umiejętności specjalistów OKRO w zakresie kompleksowego działania wobec małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i niepełnosprawnego oraz jego rodziny, poprzez:

  1. przedstawienie założeń nowego modelu kształcenia uczniów ze SPE,
  2. z propozycją nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kontekście nowego modelu WWRD,
  3. odbycie konsultacji merytorycznych na temat propozycji nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  4. analizę jakościową współpracy OKRO z innymi podmiotami na rzecz kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodziny.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wynikami raportu nt. działalności OKRO. Omówiono wnioski z badania zasobów i potrzeb ośrodków realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz pomoc małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” .

Zaprezentowane zostały wnioski z analizy sprawozdań, nadsyłanych do MEN, z działalności OKRO na przestrzeni ponad 2 lat realizacji programu „Za życiem”. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wyjaśnienia wielu kwestii dotyczących działania ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Przedstawiono założenia nowego modelu kształcenia uczniów ze SPE, w tym nowego modelu WWRD i poddano konsultacjom propozycję nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto podczas spotkania odbyły się warsztaty poświęcone analizie korzyści, oczekiwań i trudności związanych ze współpracą OKRO z różnymi podmiotami: służbą zdrowia, opieką społeczną i samorządem, mające na celu określenie obszarów wymagających uregulowania w formie porozumień, uregulowań prawnych.

Dobre praktyki dotyczące efektywnej współpracy z samorządem zaprezentowało OKRO z Dąbrowy Górniczej. Natomiast prezentacje dotyczące korzyści i trudności we współpracy z różnymi podmiotami przedstawiły OKRO z Węgrowa, Słupska i Warszawy.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz do wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu „Za życiem”.

Przedstawiciele OKRO docenili możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i dyskusji na temat tworzenia odpowiednich warunków do budowania kompleksowego wsparcia w ramach wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka w kontekście dalszej realizacji programu „Za życiem” oraz propozycji nowego modelu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia dla rodziny.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa