Poszukujemy ekspertów zewnętrznych

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni
Baner szkolenia i doradztwo dla poradni

Poszukujemy ekspertów do opracowania modelu szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 3 grup pracowników, tj. modelu szkoleń i doradztwa dla:
1) pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
2) pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
3) pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa