Jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W dniach 26-27 lutego 2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się jedenaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: Beata Kosiec – Naczelnik Wydziału Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa
  • przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników na temat zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas spotkania omówione zostały przyczyny i mechanizmy agresji i przemocy w szkole, a także zwiększono wiedzę uczestników w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, również wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przybliżono też podstawowe umiejętności interwencji i przeciwdziałania zjawisku agresji i przemocy w szkole.

Podczas spotkania zaprezentowano uczestnikom system rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Ponadto upowszechniono wiedzę na temat zmiany roli placówek specjalistycznych we wspieraniu edukacji włączającej – założenia projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa