„Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole”– szkolenie

©stefanolunard/Photogenic
©stefanolunard/Photogenic

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole”, które odbędzie się w dniach 5–6 marca 2020 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji występujących u dzieci i młodzieży.

Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. w zakresie autyzmu i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i wynikających z nich zaburzeń w zachowaniu, przyczyn zachowań trudnych i zaburzonych, także w kontekście chorób psychicznych. Odbiorcy poznają także zasady budowania strategii wspierania ucznia z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym oraz współpracy
z rodzicami tej grupy uczniów.

 Szkolenie adresowane jest do kadry PDN, PPP, dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Zapisy na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa