Szkolenia z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w miesiącach październik-grudzień 2019 roku zorganizował cykl sześciu szkoleń stacjonarnych z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego. Chcąc optymalnie dostosować ofertę do potrzeb odbiorców dobrano tematykę zgodnie z propozycjami uczestników szkoleń wyrażanych w ankietach ewaluacyjnych oraz wynikami ankiety „Szkolenie na życzenie” zamieszczonej dla uczestników sieci wsparcia Nauka zawodu. Obejmowały one tematykę:

  • Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  • Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Konstruowanie programów nauczania zawodów.

Szkolenia organizowane są w postaci dwóch modułów, z których każdy trwa 11 godzin. Jeden moduł trawa 2 dni, zaś dwa moduły trzy dni. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom na swobodny wybór czasu, liczby i kolejności, w jakiej można realizować szkolenia. Szkolenia prowadził Bogdan Kruszakin kierownik WERP.

Dla osób preferujących formę on-line WERP przygotował szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” organizowane i prowadzone przez Małgorzatę Koroś – nauczyciela-konsultanta.

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa