Szkolnictwo zawodowe szansą – rynek pracy wyzwaniem

Ośrodek Doskonalenia w Słupsku zorganizował 16 października 2019 r. konferencję dla dyrektorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W trakcie konferencji dominowały tematy związane z reformą szkolnictwa zawodowego  i wynikających z niej potrzeb  szkół i pracodawców, kierunki rozwoju rynków pracy oraz oczekiwanych umiejętności od absolwentów szkół zawodowych i uczelni w kontekście przyszłej pracy, bez ograniczeń geograficznych i technologicznych.

Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zaprezentował wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Działania samorządu województwa pomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego przedstawiła Beata Widera, kierownik w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego.

Aleksandra Harasiuk z Agencji Rozwoju Pomorza przedstawiła kwestię wizji i umiejętności inteligentnej pracy bez ograniczeń geograficznych.

Problematykę perspektyw demograficznych oraz potrzeb rynku pracy województwa pomorskiego omówiła Joanna Pępko z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Rola, zadania i działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych w procesie wspierania reformy kształcenia zawodowego zaprezentowali przedstawiciele Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Kozłowska i Bartosz Świtała.

Sympozjum zakończył panel dyskusyjny „Czy współpraca szkół z biznesem, biznesu ze szkołami to eksperyment, czy sprawdzone działanie” poprowadzony przez przedstawicielki poradni psychologiczno–pedagogicznej ze Słupska, Monikę Walczak i Małgorzatę Gierszewską.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa