Ogólnopolska konferencja: KLIMAT DLA LUDZI – LUDZIE DLA KLIMATU

13–15 grudnia 2019 r. we Wrocławiu, w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja „Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu”

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa