Szkolenie e-learningowe „Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz edukacji włączającej wysokiej jakości”

© AlexLipa / Photogenica
© AlexLipa / Photogenica

Rozpoczynamy rekrutację na kurs e-learningowy „Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz edukacji włączającej wysokiej jakości”.

Kurs przeznaczony jest dla doradców metodycznych ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej, nauczycieli-konsultantów z ODN i specjalistów Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych wspomagających przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi, oraz specjalistów i nauczycieli zajmujących się wdrażaniem edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych, którzy spełniają następujące warunki:

  • mają w przedszkolach i szkołach, które wspomagają nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opinią z Poradni P-P;
  • chcą doskonalić umiejętności potrzebne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), a w szczególności współpracę z ich rodzicami i upowszechnić tę wiedzę w swoich środowiskach edukacyjnych;
  • mają możliwość upowszechniania zdobytej wiedzy poprzez realizację szkoleń e-learningowych lub stacjonarnych w tym obszarze dla nauczycieli w edukacji włączającej w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.

Rozpoczęcie kursu e-learningowego: 05 listopada 2019 r.

Zasady uczestnictwa, program i warunki ukończenia kursu określone są w sylabusie.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. W kursie może wziąć udział 50 uczestników. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów dokładnie określonych w formularzu zgłoszeniowym. Rekrutacja trwać będzie do dnia 5 listopada 2019 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania miejsc. Osoby zakwalifikowane poinformujemy indywidualnie drogą e-mailową.

Zapisy na kurs za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Osoby, które nie korzystały dotychczas z takiej formuły szkolenia zapewniamy, że w trakcie kursu uczestnicy otrzymają nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również techniczne. Zachęcamy do wzięcia udziału!

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami!

Informacje merytoryczne:

Jolanta Rafał-Łuniewska,  e-mail:  jolanta.luniewska@ore.edu.pl,  tel. 22 570 83 09

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa