Zapraszamy do współpracy z Bankiem Dobrych Praktyk

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli i specjalistów do współpracy z Bankiem Dobrych Praktyk (BDP) w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), polegającej na publikowaniu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji przykładów dobrych praktyk w obszarze:  edukacji włączającej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy nowatorskich metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przesyłanych do WSPE publikacjach  możecie Państwo opisywać na przykład proces wdrażania edukacji włączającej w swoich środowiskach szkolnych,  a także przedstawiać ciekawe aspekty i rozwiązania dotyczące pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zróżnicowanej klasie, czy rozwiązań dotyczących współpracy ze szkołami specjalnymi w odniesieniu do metodyki pracy z uczniami z bardzo różnymi dysfunkcjami rozwojowymi w szkole ogólnodostępnej. Publikacje te można przesyłać do Banku Dobrych Praktyk, warunki publikacji i szersze informacje znajdziecie Państwo na stronie ORE.

Bank Dobrych Praktyk powstał w WSPE w 2012 roku. Jest realizowany jako jedno z ważnych zadań wspierających kadry oświatowe, które daje przestrzeń do wymiany cennych doświadczeń edukacyjnych.

Koordynatorem Banku Dobrych Praktyk jest Jolanta Rafał-Łuniewska, nauczyciel konsultant w WSPE, e-mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl, tel. 22 570 8309

 

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa