Kształcenie na odległość

Jak wdrażać Kształcenie na Odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych


Okładka Jak wdrażać Kształcenie na Odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych

Rafał Michałowski, Wojciech Myka
KOWEZiU, Warszawa 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik


Okładka Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik

Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Anita Raczyńska
KOWEZiU, Warszawa 2013

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe


Okładka Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe

Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska
KOWEZiU, Warszawa 2012

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Informator o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowego


Okładka Informator o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowego

Zespół pracowników projektu
„Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”
Warszawa, 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość


Okładka Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość

Krzysztof Chmielewski
Warszawa, 2013

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa