Kształcenie zawodowe

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego
Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015


Okładka Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego

Agnieszka Pfeiffer
KOWEZiU, Warszawa 2015

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Zaproszenie do monitorowania
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu


Okładka Zaproszenie do monitorowania

dr Tomasz Sobierajski
KOWEZiU, Warszawa 2015

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju
Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach


Okładka Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju

Monika Bartosiewicz-Niziołek, Monika Marcinkowska-Bachlińska, Wanda Kozyra, Alicja Karczmarczyk, Joanna Żebrowska
KOWEZiU, Warszawa 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach


Okładka Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

Dr Tomasz Sobierajski
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego


Okładka Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013


Informator opracowano w ramach projektu Euroguidance” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie”.
Wydruk i dystrybucja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Edukacja dla pracy„.

 

 

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania


Okładka Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania

Paulina Zaręba, Renata Kępczyk, Jolanta Misztal, Małgorzata Hadrian, Adam Biernat
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.
Aktualny adres strony internetowej portalu Doradztwa edukacyjno-zawodowego, o którym mowa w publikacji to: http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl.

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum

 


Okładka Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum

KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku


Okładka Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku

Hanna Grządziel, Izydora Kos-Górczyńska, Alicja Stańczyk, Halina Szczur
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Szkolne plany nauczania. Krok po kroku


Okładka Szkolne plany nauczania. Krok po kroku

Ewa Marciniak-Kulka, Maria Michalak, Gabriela Poloczek
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku


Okładka Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku

Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku


Okładka Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku

Anna Wesołowska, Agnieszka Pfeiffer
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku

 


Okładka Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku

Halina Sitko
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Standardy jakości kształcenia zawodowego


Okładka Standardy jakości kształcenia zawodowego

Aleksandra Dąbrowska, Hanna Grządziel, Maria Kaczmarek, Izydora Kos-Górczyńska, Alicja Stańczyk
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport


Okładka Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport

Elżbieta Goźlińska, Andrzej Kruszewski
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru„.

Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego z pomocą eksperta zewnętrznego

 


Okładka Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego z pomocą eksperta zewnętrznego

Hanna Grządziel, Joanna Ksieniewicz, Gabriela Poloczek, Grażyna Uhman
KOWEZiU, Warszawa 2012

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego


Okładka Szkoły i pracodawcy - razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego

KOWEZiU, Warszawa 2012

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

 

21 poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego

Na serię składają się poradniki dla dyrektora szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego, kierownika kształcenia praktycznego, przedstawicieli organu nadzorującego, a także 16 poradników opisujących jak realizować kształcenie zawodowe w oparciu o modułowy program nauczania w najpopularniejszych branżach. Poradniki mają charakter przewodników wskazujących krok po kroku drogę postępowania w przygotowaniu do wdrożenia kształcenia modułowego. Studia przypadków oraz propozycje zastosowania konkretnych rozwiązań dają szansę m.in. na dokonanie szybkiej oceny, czy jesteśmy gotowi na innowacyjne rozwiązania programowe. Autorami wszystkich poradników są doświadczeni praktycy oraz znawcy tematyki modułowego kształcenia zawodowego.

 

Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej


Okładka Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Małgorzata Sienna , Maria Michalak
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej


Okładka Poradnik dla branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Joanna Grygiel, Maria Krogulec-Sobowiec
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej


Okładka Poradnik dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Małgorzata Sołtysiak, Izabela Suligowska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży mechanicznej


Okładka Poradnik dla branży mechanicznej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia


Okładka Poradnik dla branży ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Beata Służalska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona i kształtowanie środowiska


Okładka Poradnik dla branży ochrona i kształtowanie środowiska

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Mirosława Ćwirta, Barbara Misiak
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona zdrowia


Okładka Poradnik dla branży ochrona zdrowia

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Kinga Augustowska-Kruszyńska, Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży odzieżowej


Okładka Poradnik dla branży odzieżowej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Maria Kaczmarek, Dagmara Kowalik
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży poligraficznej


Okładka Poradnik dla branży poligraficznej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Paweł Pierzchalski, Wojciech Pilc
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży pomoc społeczna


Okładka Poradnik dla branży pomoc społeczna

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Ewa Stefaniak-Piasek, Anna Zasada-Chorab
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży rolniczej


Okładka Poradnik dla branży rolniczej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Andrzej Kulka, Marek Rudzi ński
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży spożywczej


Okładka Poradnik dla branży spożywczej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Ewa Marciniak-Kulka, Jadwiga Kuszerska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej

 


Okładka Poradnik dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Mirona Duńka, Renata Zygmunt
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej


Okładka Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Marek Olsza, Barbara Drożyńska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla kierownika kształcenia praktycznego


Okładka Poradnik dla kierownika kształcenia praktycznego

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Janusz Górny, Teresa Nowicka
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych


Okładka Poradnik dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Hanna Grządziel, Halina Limanówka
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego


Okładka Poradnik dla przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Anna Dudek-Janiszewska, Bogdan Kruszakin
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę


Okładka Poradnik dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę

Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Elżbieta Gonciarz, Elżbieta Goźlińska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

<

Czym się kierować podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania


Okładka Czym się kierować podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania

Bogdan Kruszakin
Warszawa: KOWEZiU, 2011

Materiały zamieszczone w tym opracowaniu były weryfikowane podczas kursu organizowanego przez KOWEZiU „Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu” w miesiącach październik – grudzień 2010 r.

Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego


Okładka Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego

Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza
Warszawa, listopad 2009

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych


Okładka Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Wanda Dworak, Zygmunt Krasnodębski, Janusz Figurski, Jarosław Sitek
Warszawa, MEN, 2005, s. 74

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 2.2, schemat d

Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu


Okładka Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu

Krzysztof Symela, Barbara Baraniak, Janina Dretkiewicz-Więch, Władysława Maria Francuz, Elżbieta Goźlińska, Zofia Parfiniewicz, Grzegorz Rycharski
Warszawa, KOWEZ, 2001, s. 46
Pozycja sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa