Nowe publikacje w Banku Dobrych Praktyk

Bank Dobrych Praktyk Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w ORE wzbogacił się o dwie nowe publikacje napisane przez pedagogów praktyków opisujące innowacyjne rozwiązania odnoszące się do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pierwsza publikacja autorstwa Barbary Uhryn „Rehabilitacja psychomotoryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Dobrego Startu w ujęciu inkluzyjnym” (pdf.1,0 MB) odnosi się  do zajęć terapii pedagogicznej oraz istoty inkluzji w szkole. Autorka, rozważając przydatność oddziaływań prowadzonych na podstawie  Metody Dobrego Startu, podjęła próbę jej wykorzystania w pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

Druga publikacja pokazuje przykład innowacyjnego cyklu zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW) dla młodzieży w wieku adolescencji – „Warsztaty tacierzyńskie jako pierwszy krok w kierunku świadomego rodzicielstwa” (pdf.967 KB). Autorki tej publikacji – Justyna Jurecka, Elżbieta Rosa – opisują program, którego celem jest budowanie środowiska wsparcia dla rozwoju przyszłych ojców i ich rodzin. Rezultatem programu  jest przygotowywanie młodych ludzi do świadomego  i pozytywnego rodzicielstwa. Zostają zapoznani zarówno z licznymi zagadnieniami dotyczącymi przebiegu ciąży, pielęgnacji noworodka, jak i tematami związanymi z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, antykoncepcją i seksualnością człowieka.

Publikacje te polecamy uwadze Państwa i życzymy przyjemnej lektury.

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa