Kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym”

Zdjęcie przedstawia mechanika samochodowego pracującego w centrum serwisowym samochodów
fot. Adobe Stock
Zdjęcie przedstawia mechanika samochodowego pracującego w centrum serwisowym samochodówfot. Adobe Stock

Ogłaszamy rekrutację na bezpłatny kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym”, który będzie realizowany w terminie od 31 lipca do 27 sierpnia 2019 roku. Kurs adresowany jest do pracowników bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem kursu jest:

  • wzrost wiedzy uczestników w zakresie organizacyjnych i programowych zmian w kształceniu zawodowym,
  • podniesienie umiejętności pracowników systemu wsparcia w obszarze wspomagania nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu branżowym.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie należy:

  • po pierwsze założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje niezarejestrowaniem się na listę uczestników kursu;
  • po drugie założyć konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia się do udziału w kursie, niż poprzez wypełnienie formularza online.

Rejestracja rozpocznie się 18 lipca 2019 roku o godzinie 10.00, a zakończy 23 lipca 2019 roku o godzinie 22.00.

Spośród zapisanych osób zostaną wybrani uczestnicy szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • uczestnikami kursu mogą być pracownicy bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają w dniach 29–30 lipca 2019 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Więcej informacji:

Małgorzata Stępkowska-Olewnik,

tel. (22) 234 37 63, e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa