Konferencja „Normalizacja i ja” podsumowująca ogólnopolski konkurs PKN

Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN
Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN

Konferencja „Normalizacja i ja”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w której uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, odbyła się 15 marca 2019 r. w Warszawie.

Celami konferencji było:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych w kontekście wprowadzenia normalizacji w nowych podstawach programowych kształcenia w szkołach zawodowych.

Otwierając konferencję dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwrócił uwagę że władze miast zawsze rozwiązywały problemy związane z ich rozwojem i funkcjonowaniem, np. problemy środowiskowe, ale obecnie częściej biorą pod uwagę skutki podejmowanych decyzji. Praktyczne aspekty stosowania norm zostały przedstawione w ramach następujących wykładów:

  • „Normalizacja dla Smart Cities”, T. Sosnowska – Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN;
  • „Miasto inteligentne w praktyce”, Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni, miasta które posiada certyfikat Smart City na zgodność z normą PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia;
  • „Orange dla miast inteligentnych”, S. Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska;
  • „Miasto inteligentne – wyzwanie dla administracji”, dr T. Kulisiewicz – Zastępca dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem;
  • „W jaki sposób miasto może być ekologicznie inteligentne? Ciekawe projekty”, Dominiak – Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

„Smart City dla małych i średnich miast”, A. Tusiński – Burmistrz Podkowy Leśnej.

Następnie prelegenci wzięli udział w sesji panelowej, moderowanej przez Grażynę Gregorczyk – Dyrektora OEIiZK, podczas której podkreślili potrzebę zwiększania świadomości, wiedzy i umiejętności uczniów dzięki programom, projektom czy warsztatom dotyczącym problematyki norm i normalizacji. Smart Cities, czyli miasta inteligentne – miasta wizjonerskie, obywatelskie, cyfrowe, otwarte i współtworzące – nie powstaną bez wykorzystania norm, gdyż normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki do wykorzystywania i dostosowywania do konkretnych działań rozwojowych.

Na zakończenie konferencji podsumowano przebieg VII Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”, zatytułowanego „Normy + miasto = Smart City”. Wśród 151 nadesłanych prac konkursowych znalazło się 76 grafik, 54 esejów i 11 filmów uczniów oraz 10 scenariuszy lekcji nauczycieli.

W kategorii dla nauczycieli – SCENARIUSZ LEKCJI przyznano:

I miejsce: Elżbiecie Replińskiej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach;

II miejsce: Anecie Kotali – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;

III miejsce: Magdalenie Ankiewicz-Kopickiej – X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.

W kategorii dla uczniów – GRAFIKA przyznano:

I miejsce: Weronice Krawczyk z II klasy w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku;

III miejsce: Paulinie Kołak z II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach.

W kategorii dla uczniów – ESEJ przyznano:

I miejsce: Bartłomiejowi Jakoniukowi z II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;

II miejsce: Adamowi Skorupskiemu z klasy Id technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” w Warszawie;

III miejsce: Pawłowi Kapeli z I klasy Technikum w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

W kategorii dla uczniów – FILM przyznano:

I miejsce: Igorowi Białk z II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;

II miejsce: Kamilowi Oleszkiewiczowi i Pawłowi Urzenitzokowi z III klasy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu. Komisja Konkursowa nie przyznała II miejsca w kategorii grafika oraz trzeciego miejsca w kategorii film.

Podczas uroczystej gali laureatom konkursu wręczono nagrody, a także po raz piąty nadano honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”, przyznawany przez PKN osobom i instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną oraz czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania. Tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjne w 2019 roku otrzymały panie: Bożena Mayer-Gawron oraz Katarzyna Majewska-Mrówczyska.

Ponadto uczestnikom konferencji umożliwiono udział w internetowym quizie dotyczącym normalizacji – osoby, które najlepiej odpowiedziały na pytania otrzymały drobne upominki ufundowane przez PKN i OEIiZK.

Honorowy patronat nad konferencją: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydent Miasta Gdyni.

Patroni medialni konferencji: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl, Smart City Blog.

Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN
Wystąpienie dr. T. Kulisiewicza, Zastępcy dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem
Sesja panelowa prowadzona przez G. Gregorczyk, Dyrektora OEIiZK, z udziałem dr. T. Kulisiewicza, Zastępcy Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem; A. Tusińskiego, burmistrza Podkowy Leśnej; .B. Dominiaka – Zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Wystąpienie dr. inż. T. Schweitzera, Prezesa PKN
Promotor edukacji Normalizacyjnej Bożena Mayer-Gawron
Promotor edukacji Normalizacyjnej Katrarzyna Majewsk Mrówczyńska

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa