Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza środowisko szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która będzie przebiegać w dniach 25–31 marca pod hasłem Learn.Save.Earn – „Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj”.

Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły w kampanii GMW jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym zasięgu nawiązującego do hasła „Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj”.

Celem GMW jest zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Global Money Week –  24 marca 2019 r. (włącznie).

Więcej informacji o GMW, zasady uczestnictwa oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa