Weź udział w programie Szkoła Dialogu!

obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast z całej Polski, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują autorski projekt – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne; prowadzą je doświadczeni trenerzy Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. Wycieczki przygotowane przez uczestników programu biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł „Szkoły Dialogu”.

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli opiekunów, wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu.

 Więcej informacji o programie Szkoła Dialogu oraz szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w ulotce i na stronie internetowej programu.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa