Matematyka i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Dlaczego należy uczyć matematyki wszystkie dzieci, a szczególną uwagę zwrócić na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)? Najkrótszą odpowiedzią na to pytanie może być opinia Immanuela Kanta: „Żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych” (ze Wstępu do poradnika „Specjalne potrzeby edukacyjne a matematyka”).

Zapraszamy do lektury dwóch nowych publikacji dotyczących nauczania matematyki:

  • „Specjalne potrzeby edukacyjne a matematyka. Materiały merytoryczne z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli matematyki pracujących  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na II etapie edukacyjnym w szkołach ogólnodostępnych”, autorstwa Krystyny Skalik
  • „Mój uczeń i matematyka. Nauczanie matematyki na II etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej” autorstwa Renaty Karszni.

Autorki poradników dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy dydaktycznej oraz wyrównawczo-terapeutycznej z uczniami ze SPE oraz prezentują metody wspomagające rozwój umiejętności matematycznych uczniów od najmłodszych lat aż do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

 

Publikacje:

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa