Jakie umiejętności na rynku pracy? Relacja z warsztatów OECD

Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

5 lutego w Warszawie odbyły się warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy, przedstawicieli podmiotów działających w różnych resortach i jednostkach sektora publicznego. Zostały one zorganizowane w ramach drugiej misji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Uczestników warsztatów powitała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Słowo wstępne o idei prac nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności skierowała do uczestników Krystyna Marek z Komisji Europejskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowały Wicedyrektor dr Beata Jancarz-Łanczkowska oraz Anna Jaworska – specjalista z Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy.

W trakcie sesji plenarnej o Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz o poziomie umiejętności w Polsce mówili  Andrew Bell – kierownik zespołu projektu dotyczącego Krajowych Strategii Umiejętności oraz Ben Game – analityk ds. projektów dotyczących Krajowej Strategii Umiejętności i kierownik projektu Strategii Umiejętności.

Warsztaty skoncentrowano wokół tematyki rozwijania i doskonalenia umiejętności i ich lepszego dopasowania na rynku pracy. Dotyczyły czterech priorytetowych obszarów:

  1. Wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach.
  2. Zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy.
  3. Wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy.
  4. Wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

Celem warsztatów było zebranie informacji na temat realizowanych działań i zamierzeń, jak również wyzwań i szans w obszarach priorytetowych związanych z rozwojem umiejętności.

Kolejnym etapem prac projektowych będą spotkania, podczas których opracowane zostaną zalecenia dla Polski w zakresie priorytetowych umiejętności. Przewidziano je wstępnie na koniec maja 2019 r. Podsumowaniem  będzie konferencja na temat „Raportu OECD dotyczącego Strategii Umiejętności: Polska”, zaplanowana na grudzień br.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa