IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapraszają do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Pragniemy poznać za pośrednictwem tego konkursu historie ludzi nieznanych, ukrytych, może zapomnianych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej i rodzinnej, którzy kierowali się wartościami nadrzędnymi. Chcemy wzbogacić nasze życie o ich życie, a uczniom uświadomić, jakie wartości należy wybierać, by stać się w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym CZŁOWIEKIEM – mówią Organizatorzy.

Temat pracy konkursowej

Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Słupsku w październiku 2019 roku.

Kategorie konkursowe

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Każdego roku przyznawanych jest maksymalnie 16 nagród.

Ważne terminy

Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2019 r.  Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac możliwe jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac.

Wręczenie nagród

Finał konkursu jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2019 r. w Słupsku.

Patroni

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa