Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował serię publikacji „Egzamin ósmoklasisty – Vademecum nauczyciela”

Materiały są przeznaczone dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych realizujących szkolenia z zakresu przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami klas ósmych. Publikacje podzielono na trzy przedmioty: język polski, matematyka, języki obce.

Komplet Vademecum otrzymała każda szkoła podstawowa w Polsce, a ponadto biblioteki pedagogiczne i Kuratorzy Oświaty.

Publikacje otrzymają również nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach organizowanych przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce.

Materiały są też dostępne na naszej stronie www.8klasista.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa