Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Wraz z początkiem grudnia rusza VII edycja projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (ANP), realizowanego przez Klub Jagielloński przy strategicznym wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jest to projekt skierowany do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, zrzeszonej w grupach szkolnych i pozaszkolnych. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobu i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w swoim otoczeniu, poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście. Wszystkie zrealizowane projekty biorą udział w konkursie, gdzie zawalczą o Nagrodę Ekspertów i tytuł najlepszego projektu społecznego.

Co roku w Akademii uczestniczą setki szkół i tysiące uczniów z całej Polski, zdobywając wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu – małej ojczyzny, ale także umiejętności partycypacji społecznej, tworzenia projektów, wystąpień publicznych czy współpracy w grupie. W ubiegłorocznej edycji, dzięki pracy ponad 200 wolontariuszy, projekt zrealizowano w 130 szkołach w 100 miejscowościach, gdzie przeprowadzono 1600 godzin zajęć dla 4000 uczniów. Całościowy dorobek Akademii to natomiast 400 klas i ponad 10 000 absolwentów.

Do wzięcia udziału w Akademii zachęcamy grupy szkolne oraz pozaszkolne, mile widziani są również wolontariusze, którzy chcieliby zaangażować się w prowadzenie zajęć czy współtworzenie projektu ANP. Chęć wzięcia udziału oraz wszelkie pytania można kierować na adres anp@kj.org.pl bądź bezpośrednio do koordynatora wojewódzkiego.

Więcej informacji na Facebooku, Instagramie oraz stronie internetowej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa