Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości

7 listopada 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję „Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości”. Wzięli w niej udział przede wszystkim przedstawiciele firm szkoleniowych, działów szkoleń oraz trenerzy. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat rozwoju branży szkoleniowej w Polsce.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Adam Banaszak, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który powitał gości, prelegentów i uczestników.

Adam Banaszkiewicz w swoim wystąpieniu mówił o konieczności systematycznego podnoszenia kwalifikacji ze względu na nieustannie rozwijający się świat nowych technologii. Dotyczy to wszystkich branż, w tym branży usług szkoleniowych. Każda wiedza jest przydatna, ale musi być aktualizowana. Sponsorem jest innowacyjne na skalę europejską narzędzie: Baza Usług Rozwojowych (BUR), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

BUR jest ogólnodostępną, bezpłatną bazą ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Adam Banaszkiewicz zachęcał do spojrzenia na bazę przez pryzmat korzyści na różnych płaszczyzn, m.in. bazę informacji o konkurencji na rynku usług szkoleniowych.

Pierwszym prelegentem konferencji była Magdalena Szot z firmy szkoleniowej „Szkolenia W PUNKT”. Jako ekspert rynku szkoleniowego opowiedziała uczestnikom, m.in. o tym, jak radzić sobie z marnotrawstwem w pracy trenera i nie tylko. Opierając się na filozofii LEAN, omówiła osiem typów marnotrawstwa: zapasy, nadprodukcja, transport, zbędny ruch, nadmierne przetwarzanie, wady, braki i defekty, oczekiwanie, niewykorzystany potencjał. Według LEAN, aby usunąć przyczynę marnotrawstwa, należy je zidentyfikować (uświadomić sobie), a następnie małymi krokami (nie z dnia na dzień) usunąć. Służy do tego m.in. metoda optymalizująca „5 x why”. Polega ona na kilkukrotnym zadawaniu pytania „dlaczego”, co pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu.

Po przerwie uczestnicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogli wysłuchać jednego z dwóch wykładów:

  • „Cyberedukacja – ICT jako narzędzie budowania i doskonalenia kompetencji personelu – futurystyczna wizja czy przyszłość?” prowadzonego przez Agnieszkę Wąsik i Łukasza Knapa, ekspertów rynku szkoleniowego;
  • „Sprawdzone sposoby budowania marki, PR-u w social mediach” prowadzonego przez Paulinę Smaszcz-Kurzajewską, eksperta rynku szkoleniowego.

W czasie wykładów można było dowiedzieć się, że cyberedukacja jest zjawiskiem już zaawansowanym w sieci i rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie szkolenia online można spotkać pod różnymi pojęciami: e-learning, d-learning, m-learning, b-learning sm, mooc, webinar. Według danych statystycznych z raportu firmy WeAreSocial (stan na styczeń 2018) Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów europejskich z najszybciej rozwijającymi się usługami e-learningowymi. Według danych tej firmy z października 2018 r. największym zainteresowaniem użytkowników cieszą się media społecznościowe: YouTube, Facebook, Fb Messenger oraz Instagram. I tam zdaniem prowadzących znajduję się najwięcej odbiorców usług, w tym usług szkoleniowych. W czasie wykładów można było dowiedzieć się, jak należy projektować i prowadzić szkolenia online w wymienionych mediach społecznościowych. Prowadzący przekazali uczestnikom konferencji kilka adresów stron pomocnych w działalności szkoleniowej, m.in.: www.polskimooc.pl; www.edx.com; www.clickmeeting.com; www.teachable.com itp.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Pierwsza grupa zastanawiała się nad pytaniem „Dobre szkolenie, czyli jakie?”. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami: co należy zrobić, aby szkolenie było efektywne, czyli było przełomem prowadzącym do zmiany na lepsze. Prowadzący warsztat Radosław Czahajda, ekspert rynku szkoleniowego, porównał wypracowane opinie uczestników na temat efektywności szkoleń z teorią Kolba i wynikami badań naukowych w obszarze uczenia dorosłych.

Równocześnie druga grupa uczestników ćwiczyła przeprowadzanie interaktywnego warsztatu online i webinarium. Prowadzący – Marta Eichstaedt i Dariusz Tardała, eksperci rynku szkoleniowego –omawiali z uczestnikami program typu wirtualny pokój, a następnie jak rozpocząć szkolenie w wirtualnym pokoju i przeprowadzić warsztaty. Warunkiem uczestniczenia w tym warsztacie było posiadanie smartfona z dostępem do internetu.

Na koniec konferencji Małgorzata Mrozińska-Kruk, Dyrektor Departamentu Kadr w Przedsiębiorstwach PARP rozmawiała z uczestnikami o Bazie Usług Rozwojowych. Zgodnie z założeniami podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.

Według danych Baza Usług Rozwojowych posiada 3572 zarejestrowane podmioty, w tym 1980 podmiotów korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto BUR liczy 154 tys. użytkowników portalu i 201 tys. opublikowanych usług. Najpopularniejszymi kategoriami usług mierzonych liczbą uczestników są marketing, umiejętności osobiste, organizacja, usługi zawodowe, informatyka i prawo.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa