Kurs „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE ogłasza rekrutację na szkolenie online „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”, realizowane na Platformie Edukacyjnej ORE.

Zapraszamy nauczycieli z publicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się ze strukturą przykładowych programów nauczania dla zawodów opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji;
  • przygotują się do planowania procesu dydaktycznego;
  • udoskonalą umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia zawodowego;
  • przygotują się do tworzenia warsztatu pracy – opracowania własnych materiałów edukacyjnych umożliwiających modyfikację przykładowych programów nauczania, a także autorskich programów nauczania.

Więcej informacji i rejestracja

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa