Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

„Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)” – taki tytuł miało spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbyło się 21 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE). Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i ORE oraz przedstawiciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i specjaliści ze szkół.

To kolejna inicjatywa, która ma służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty. Planuje się wykorzystanie zasobów szkół i placówek specjalnych w celu wsparcia szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas spotkania z praktykami dyskutowano głównie nad planowaną organizacją, zadaniami Centrów oraz przygotowaniem kadry. Analizowano również wstępne założenia pilotażu, w ramach którego mają być tworzone SCWEW.

Działanie to jest elementem Programu Dostępność Plus. W jego rezultacie ma powstać system „specjalistycznego wsparcia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co będzie służyło zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla każdego dziecka i ucznia”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa