Nagroda dla nauczycieli „Za naprawianie świata”

Do 20 września Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce czekają na zgłoszenia nauczycieli i nauczycielek do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy:

  • uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,
  • odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej,
  • realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież,
  • ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny.

Nabór zgłoszeń trwa do 20 września 2018 roku i jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydat/ka powinien/a wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty tj. dwie rekomendacje, do 5 załączników, esej i streszczenie aplikacji. Wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane na platformę.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie www.sendler.ceo.org.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa