Kompetencje w sektorze motoryzacyjnym

Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” odbyła się 18 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Podczas konferencji zainaugurowała swoją działalność Rada do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności, która będzie budować partnerstwo przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy i łączyć szkolnictwo z przemysłem.

Rada została powołana przez Polską Izbę Motoryzacji (PIM), Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z EFS, realizowanego na podstawie umowy zawartej 1 marca br. pomiędzy PIM a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – z zaangażowaniem środowiska biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

Rada, złożona z przedsiębiorców branży motoryzacyjnej oraz przedstawicieli nauki, rynku pracy i administracji, ma badać i analizować potrzeby rynku motoryzacyjnego oraz rekomendować systemowe zmiany w edukacji. Będzie także wypracowywać rozwiązania pozwalające dopasować system kształcenia do zapotrzebowania sektora; zapewniać zarówno dobrych fachowców szkoły i uczelnie powinny przygotowywać pracowników do nowych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem technologii przemysłu motoryzacyjnego – jak i zapewniać inwestycje światowych firm motoryzacyjnych i wzrost produkcji.

Po części nominacyjnej konferencji nastąpiły prezentacje poruszające problematykę „Najlepsze praktyki w szkolnictwie branżowym – jak kształcić i jakie kompetencje?”, w tym:

  • Centrum Kompetencji Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich;
  • Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim;
  • program szkolnictwa branżowego Opel Manufacturing Poland, WIELTON i VW – Poznań;
  • program DRIVES: założenia do współpracy sektorowej w zakresie kwalifikacji zawodowych dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Ponadto odbyła się debata o kwalifikacjach w branży motoryzacyjnej w przyszłości, a także wykład „Nowe kompetencje nowe czasy”.

Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z prezentacjami udostępnionymi na stronie projektu.

Kolejną okazją do rozmowy na temat branży motoryzacyjnej, a dokładniej możliwości, jakie oferuje jej wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), było seminarium zatytułowane „Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacyjnej”. Do uczestnictwa w nim zaproszono reprezentantów sektora motoryzacji: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, firm szkoleniowych oraz przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Seminarium, które odbyło się 19 września 2018 r. w Warszawie, zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Podczas seminarium zaprezentowano:

  • ZSK – jego elementy wspierające branże, Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK);
  • proces przygotowywania opisu kwalifikacji;
  • mechanizm włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK;
  • cel, działalność i plany Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym;
  • badania kompetencji sektorowych.

Swoimi doświadczeniami dzielili się eksperci, opracowujący ramy w bankowości, budownictwie i przemyśle mody, aby wesprzeć trwające już prace nad przygotowaniem SRK w branży motoryzacyjnej. Opisywanie kwalifikacji branżowych umożliwi rozpoznanie luk kompetencyjnych, co przyczyni się do rozwoju branży motoryzacyjnej.

Na zakończenie seminarium odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z sektora motoryzacyjnego oraz z IBE – rozmawiano o proponowanych rozwiązaniach dotyczących utrzymania konkurencyjności firm w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy (np. zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji kadry przez przedsiębiorców) czy innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zatrudnienia.

Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z zestawem materiałów dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji udostępnionym na stronie IBE.  

 

Opracowanie: Małgorzata Koroś

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa