Zmiany regulaminów SOT i MOT

Informujemy o zmianach w regulaminach przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” (SOT) i tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów” (MOT).

Zmiany w zapisach dotyczą przede wszystkim aktualizacji regulacji prawnych. Dodano także nowy typ placówek, które mogą ubiegać się o tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” – młodzieżowe ośrodki wychowawcze ze szkołami.

Zapraszamy do współpracy!

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa