Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji uczestniczy w projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mającym na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.

Projekt w ramach doradztwa eksperckiego jest realizowany w Polsce na wniosek MEN przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Działanie jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych.

Agencja jako niezależna organizacja zrzesza ministerstwa edukacji krajów europejskich. Polska jest jednym z 35 krajów członkowskich. W ramach działań Agencji podejmowane są liczne projekty tematyczne, analiza badań i przykładów dobrych praktyk oraz wypracowywane i upowszechniane są rekomendacje. W licznych inicjatywach Agencji uczestniczyły także placówki z Polski.

W ramach projektu – zaplanowanego na osiem miesięcy – odbędą się spotkania, wywiady, warsztaty, wizyty studyjne. Seminarium inaugurujące miało miejsce 11 lipca w MEN.

Inicjatywa ta służy zebraniu informacji o barierach i rozwiązaniach dobrze funkcjonujących w systemie oraz o przykładach dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z punktu widzenia różnych podmiotów – uczestników procesu, tj. rodziców i uczniów, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami oraz przedstawicieli szeroko rozumianego systemu wsparcia (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych).

Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej Europejskiej Agencji oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych, jak i działań wdrożeniowych, sprzyjających wdrażaniu edukacji włączającej na jak najwyższym poziomie w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa