Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 9–10 lipca 2018 r. odbyło się piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych MEN: Joanna Kasińska-Popiel – główny specjalista oraz Krystyna Tomasiewicz – starszy specjalista;
  • wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz pracownicy WSPE: Katarzyna Stępniak i Monika Dobrowolska;
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania uczniów głuchoniewidomych oraz słyszących dzieci niesłyszących rodziców (KODA), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikom przekazano także informacje z zakresu finansowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas dwudniowego spotkania odbyły się warsztaty i wykłady interaktywne w kilku blokach tematycznych:

  1. Dziecko KODA w szkole – problemy edukacyjne i społeczne.
  2. Specyfika funkcjonowania uczniów głuchoniewidomych i ich potrzeby edukacyjne.
  3. Organizacja kształcenia, wychowania i wsparcie uczniów głuchoniewidomych.
  4. Finansowanie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: ogólne zasady modelu finansowania uczniów ze SPE oraz analiza raportu NIK „Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach – lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017”, analiza aktualnych zasad rozliczania się jednostek samorządu terytorialnego (JST) ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zadania dyrektora oraz zadania JST.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji włączającej, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE.

Kolejne spotkanie planowane jest w czwartym kwartale 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa