Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018 Komisja Europejska we współpracy z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE️ ogłasza nominację do nagrody za za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe!

Informacje odnośnie wydarzenia, kryteriów wyboru oraz rejestracji znajdują się poniżej.

 1. Odpowiednie kwalifikacje nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego
  Nagroda jest przyznawana nauczycielom i trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy spełniają następujące wymagania:
  • pracują w bezpośrednim kontakcie z uczniami w kształceniu i szkoleniu zawodowym
   • uzyskali krajowe lub regionalne uznanie / nagrodę jako nauczyciel lub trener w swoim kraju przez organ publiczny lub prywatny w ciągu ostatnich 3 lat
  • wnioskodawcy mają miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, Kandydata lub kraju należącym do EFTA.
 2. Kryteria wyboru
  W przypadku tej nagrody obowiązują następujące kryteria dla nauczycieli i trenerów którzy:
  • wykazują wspaniałe rezultaty w nauczaniu skoncentrowanym na uczniu oraz osobistym i profesjonalnym sposobie motywowania uczniów do próbowania jak najlepszego wykorzystania ich wykształcenia / osiągnięcia maksymalnego postępu, w tym osób o szczególnych potrzebach;
  • pokazują kreatywny, innowacyjny i spójny styl przekazywania wiedzy i umiejętności;
  • korzystają z innowacyjnych środowisk edukacyjnych, w tym cyfrowych (np. e-learning, video, tutoriale, sieci społecznościowe, programowanie itp.);
  • zachęcają uczniów do uczenia się przez całe życie, do zwiększania szans na zatrudnienie i rozwoju zawodowego, a przede wszystkim do kierowania się własnym interesem i spełnienia wymagań programowych;
  • są entuzjastycznie nastawieni do swojego zawodu lub przedmiotu, którego uczą;
   • współpracują i angażują innych nauczycieli, trenerów i potencjalnych działaczy lokalnych, w tym firmy i ośrodki szkoleniowe;
  • stale podnoszą swoją wiedzę na temat rozwoju pedagogicznego i zawodowego;
  • zachęcają do praktycznego uczenia się w szkołach i firmach, a także w społeczności lokalnej.
   Kryteria są kumulatywne. Oznacza to, że na podstawie przedstawionych dowodów zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają najwięcej wymagań z powyższych kryteriów. Zatem wnioskodawca nie musi spełniać wszystkich kryteriów, ale im więcej ich spełnia, tym większe szanse na jego wybór.
   Jury wybierze dwie najlepsze aplikacje i tych dwóch nominowanych kandydatów zostanie zaproszonych 8 listopada 2018 do Wiednia na wieczorne rozdanie nagród.
   Publiczność (poprzez głosowanie on-line) będzie mogła wybrać spośród dwóch najlepszych kandydatów swojego faworyta (w terminie od października do 8 listopada).
   9 listopada 2018 r. w Wiedniu Pani Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowniczej ogłosi zwycięzcę (w wyniku połączonych głosów Jury i głosowania on-line).
 3. Komitet oceniający
  Komitet Ewaluacyjny zostanie utworzony spośród członków „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego; „, Obessu i ETUCE.
  Jeśli wnioskodawca jest powiązany z którymkolwiek z członków jury, członek jury będzie zastąpiony.
 4. Informacje dodatkowe
  Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2018 r. Nazwiska kandydatów zostaną przekazane w październiku wszystkim wnioskodawcom.
  Dwóch nominowanych zostanie zaproszonych do Wiednia w Austrii w dniach 8 i 9 listopada, a podróż i zakwaterowanie do udziału w ceremonii zostanie sfinansowane przez Komisję Europejską. Nie będzie informacji o kandydatach, którzy nie zostali wybrani.
 5. Kontakt
  kontakt e-mailowy: EMPL-VET-PROVIDERS-ASSOCIATIONS@ec.europa.eu
 6. Proces składania wniosków
  Wnioski należy składać za pośrednictwem EUsurvey

Termin upływa 20 sierpnia 2018 roku.

WSKAZÓWKA:
informacje, które należy dostarczyć w formularzu on-line, dotyczą między innymi:

 • nazwy i adresu wnioskodawcy,
 • danych kontaktowych (telefon i e-mail),
 • informacji o krajowych lub regionalnych nagrodach (w załączeniu kopia lub link do strony internetowej),
 • przesłanki do otrzymania nagrody,
 • krótkie motto dotyczące podejścia wnioskodawcy do uczenia się i nauczania / szkolenia,
 • ewentualne listy polecające (po 1 stronie) przez ośrodki szkoleniowe, firmy, nauczycieli lub trenerów, kolegów itp.(jeśli są dostępne),
 • opisu w jaki sposób wnioskodawca spełnia wspólne kryteria wyboru (zob. pkt 2 powyżej):
  • o odpowiednie nowatorskie i doskonałe praktyki
  • o wyniki uczniów, motywacja
  • o rozwój zawodowy
  • o współpraca z rówieśnikami, firmami, społecznością lokalną
  • o itp.

Link do strony Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Źródło: https://www.facebook.com/FRSE.fb/

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa