Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, nie tylko podczas wakacji!

Logo kampanii kolejowe ABC
Logo kampanii kolejowe ABC

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zarówno w trakcie wakacji, jak i w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego – zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Otrzymały one honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest rozwój świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania na dworcach, peronach, przejazdach kolejowych i w okolicach torowisk.

W ramach kampanii przygotowane zostały materiały edukacyjne, które mogą posłużyć rodzicom i nauczycielom do wzbogacenia wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w zakresie edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mając na względzie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przywiązuje szczególną wagę do upowszechniania wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej „Kampanii Kolejowe ABC”. Nauczycieli zachęcamy do wykorzystywania zamieszczonych tam materiałów podczas prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczniów podczas podróży i korzystania z transportu kolejowego.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa