Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Wyszukiwarka RSPO

Zapraszamy do korzystania z Wyszukiwarki Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. By odnaleźć w niej daną szkołę czy placówkę, wystarczy podać jej podstawowe dane, takie jak:

 • numer REGON;
 • numer RSPO;
 • położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość);
 • organ prowadzący – typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie), położenie (np. województwo, powiat, gmina, nazwa lub REGON.

Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego, można dodatkowo wskazać następujące kryteria:

 • typ szkoły/placówki,
 • miejsce w strukturze,
 • status publiczno-prawny,
 • kategorię uczniów,
 • specyfikę,
 • etap edukacji,
 • zawody (w tym zawody w kolegiach i szkołach artystycznych),
 • czy szkoła/placówka oferuje internat,
 • czy szkoła/placówka posiada obwód,
 • czy przeszukiwać wśród szkół/placówek zlikwidowanych.

W wyniku wyszukiwania prezentowana jest lista odnalezionych szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki:

 • informacji podstawowych i danych kontaktowych,
 • szczegółowych danych o jednostce,
 • danych teleadresowych,
 • informacji o organie prowadzącym,
 • miejsca w strukturze.

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać w formie pliku CSV. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego możliwości wyszukiwarki RSPO. Film dostępny jest w portalu YouTube na kanale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa