Trzy dni w Warszawie

Grupy przedstawiają wyniki swoich prac
Grupy przedstawiają wyniki swoich prac

Podczas kolejnego spotkania wojewódzkiego, które tym razem odbyło się w Warszawie w dniach 23–25 maja 2018 r., zebrali się przedstawiciele mazowieckich powiatów. Szkolenie otworzyła Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, przedstawiając główne założenia projektu. Następnie uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi preorientacji zawodowej oraz tworzenia sieci współpracy w lokalnym środowisku.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

 

Omówienie głównych założeń szkolenia
Grupy przedstawiają wyniki swoich prac
Propozycje wydarzeń doradczych
Tworzenie sieci
Nawiązanie współpracy
Zabawa w przedszkole

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa