Konkurs „Nauka dla Ciebie”

Jesteś nauczycielem? Lubisz naukowe wyzwania? Chcesz się nauczyć czegoś nowego? Weź udział w konkursie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik. Dowiesz się, jak stosować metodę naukową i samodzielnie tworzyć pomoce edukacyjne.

Kogo szukamy?
Drużyn złożonych z dwójki nauczycieli i nieograniczonej liczby uczniów (klasy 1–7 szkoły podstawowej i 2. gimnazjum). W skład takiej ekipy mogą wchodzić uczniowie jednej lub różnych klas, członkowie kół zainteresowań, a także innych grup formalnych lub nieformalnych.

Na czym polega konkurs?
W ramach konkursu drużyny opracują i zrealizują własny projekt badawczy. Działania odbywać się będą w czterech etapach:

  1. Zgłoszenie drużyny do konkursu.
  2. Udział w 4 seminariach online, na których będzie prezentowana wiedza z zakresu pedagogiki konstruktywistycznej.
  3. Letnia Szkoła Prototypowania – udział opiekunów w siedmiodniowym bezpłatnym cyklu szkoleń i warsztatów (23–29 sierpnia 2018 r.). Uczestnicy poznają zasady pracy metodą naukową, zdobędą umiejętności projektowania i tworzenia stacji doświadczalnych oraz pomocy dydaktycznych.
  4. Realizacja projektów badawczych przez drużyny, udokumentowana przesłanym nagraniem video.

Autorzy najciekawszych projektów wezmą udział w gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik, która odbędzie się 23 października 2018 r.

Co można wygrać?
Nagrodą dla nauczycieli jest udziału w Letniej Szkole Prototypowania oraz nagrody finansowe. Przewidziane są również nagrody dla szkół za najlepsze projekty: dwudniowa wycieczka do Warszawy, obejmująca zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, spacer z przewodnikiem po Starówce, udział w gali finałowej konkursu oraz nagrody finansowe.

Jak się zgłosić?
Należy do 11 czerwca 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.naukadlaciebie.gov.pl w zakładce „konkurs Nauka dla Ciebie”.

 

  1. Regulamin konkursu
  2. Harmonogram konkursu

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa