Informacje dla uczestników szkoleń wojewódzkich

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Przygotowanie trenerów” będą przesyłane po zakończeniu projektu, tj. w lipcu 2018 r.

Prosimy także o cierpliwe oczekiwanie na informacje mailowe o zakwalifikowaniu się na szkolenia w poszczególnych województwach. Zespół projektowy przesyła informacje w kolejności zgodnej z harmonogramem spotkań.

Rekrutacja uzupełniająca wciąż trwa i prowadzona jest bezpośrednio przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy nieocenionej współpracy i zaangażowaniu Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres mailowy marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Do zobaczenia w jednym z miast wojewódzkich!

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa