Czas na Warmię

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajec
Uczestnicy szkolenia w trakcie zajec

W dniach 16-18 maja 2018 r. stolica województwa warmińskiego przywitała uczestników naszego projektu. Beneficjenci mogli zapoznać się ze scenariuszami zajęć przeznaczonymi dla wszystkich etapów edukacyjnych.  Metoda warsztatowa sprawiła, że wszyscy chętnie brali udział w kolejnych ćwiczeniach zleconych przez prowadzących.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

 

Grupa w trakcie warsztatu
Prowadzacy przedstawia tematyke
Uczestnicy szkolenia w trakcie zajec

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa