Pierwsze szkolenie za nami!

Praca w grupach
Praca w grupach

W dniach 9–11 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas spotkania prezentowany był program szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Omawiane były także kwestie dotyczące doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmiany w kształceniu zawodowym czy tworzenie sieci doradców.

Praca w grupach
Uczestnicy pracują nad kolejnym zadaniem (2)
program szkolenia
Zasady pracy na szkoleniu

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa