Od przedszkola do… Opola!

prezentacja modułu
prezentacja modułu

W dniach 17–19 kwietnia 2018 r. w Opolu odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Uczestnicy aktywnie brali udział w zadaniach i ćwiczeniach opracowanych przez zespół autorów programu.

Reprezentanci powiatów województwa opolskiego poruszali również kwestie dotyczące tworzenia lokalnych sieci, a także zagadnienia z obszaru preorientacji zawodowej skierowanej do najmłodszych – przedszkolaków. Nieocenioną wartością spotkania była możliwość poznania się uczestników ze sobą, wymiana kontaktów i doświadczeń.

Bardzo dziękujemy reprezentantom powiatów województwa opolskiego za udział w projekcie.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

praca w grupach
prezentacja modułu

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa