IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

•  15 kwietnia 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00 – nauczycieli konsultantów i  doradców metodycznych (SEMINARIUM – forma nieodpłatna),
•  16 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 15.00 – nauczycieli uczących wychowania do życia w rodzinie oraz nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych (KONFERERENCJA – forma odpłatna).

Szczegóły na stronie RODN „WOM” w Częstochowie.

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 218, e-mali: doroszuk@womczest.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa